Získejte přehled o svém hospodaření. Mějte více informací a méně papírování.

Sestavím účetnictví na míru přímo managementu nebo majiteli tak, aby zároveň odpovídalo legislativním požadavkům. Dodám pravidelný a podrobný přehled o hospodaření vaší firmy.

Můžu vést účetnictví v softwaru vaší společnosti přes vzdálený přístup s možností docházení do sídla vaší firmy. Působím v Šumperku a okolí. Účetní doklady předávám elektronicky.

Jsem účetní s více než 17 lety praxe. Mám zkušenosti s vedením účetnictví ve velkých auditovaných firmách s rozdílným předmětem podnikání (oblast prodeje zboží, služeb i nemovitostí).

Účetní služby a poradenství

 • vedení kompletního podvojného účetnictví – i na úrovni nákladových a výnosových středisek
 • vedení daňové evidence průběžné / jednorázové
 • sestavení kompletní účetní závěrky (přílohy k účetní závěrce, výkazů dle vyhlášky, výroční zprávy, zprávy o vztazích mezi propojenými osobami)
 • revize účetnictví a doporučení nových řešení
 • rekonstrukce účetnictví za minulé roky
 • návrh nejvhodnější struktury účetnictví a jeho vedení v SW (účtový rozvrh, nákladová a výnosová střediska, evidence provozu automobilů, zakázek, projektů a jiných parametrů)
 • zastřešení přechodu na jiný účetní software
 • reorganizace účetnictví

Daňové služby

 • registrace k daním, zřízení daňové informační schránky
 • sestavení daňového přiznání k dani z přidané hodnoty, kontrolního hlášení, souhrnného hlášení
 • sestavení daňového přiznání k dani z příjmu fyzických osob, přehledy příjmů OSVČ pro sociální a zdravotní pojištění
 • sestavení daňového přizní k dani z příjmu právnických osob
 • sestavení daňového přiznání k dani z nemovitých věcí a dani z nabytí nemovitých věcí

Reporting, controlling, statistiky

 • návrh a vytvoření reportovacích a analytických tabulek a grafů o hospodaření společnosti
 • spolupráce na budgetech a jejich vyhodnocování
 • zpracování podkladů pro banky a pro dotace z oblasti účetnictví
 • zpracování výkazů pro ČSÚ